Mahnıları dillər əzbəri olan bəstəkar - Səid Rüstəmov

12.05.2021

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, professor SƏİD RÜSTƏMOVun doğum günüdür.

Ilk Məşhur Azərbaycan Şairəsi - Məhsəti Gəncəvi

12.05.2021

Ad günü bu gün ehtimal edilən XI əsrin sonları - XII əsrin əvvəllərində yaşamış böyük Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan və müsəlman intibahının parlaq nümayəndəsi və yeni şəhər poeziyasının təmsilçisidir. O, ilk məşhur Azərbaycan şairəsi, ilk şahmatçı qadın, ilk görkəmli qadın musiqiçimiz və çox ehtimal ki, ilk qadın bəstəkarımızdır.

Əzbərdən şeir deməyin yaxşıdır, istərdim ki, böyüyəndə yaxşı şeirlər də yazasan... - Hikmət Ziya

13.05.2021

Azərbaycan maarifçilik ənənəsinin görkəmli davamçısı, dövrünün qabaqcıl ziyalılarından olan Rəşid bəy Əfəndiyevin məhz bu sözləri onun gələcək həyat yolunun istiqamətini müəyyən etmişdir...

Operamızın Leylisi - Sara Qədimova

12.05.2021

Görkəmli xanəndə, Azərbaycanın Xalq artisti SARA QƏDİMOVAnın xatirə günüdür.

Azərbaycanın Xalq rəssamı, Əməkdar İncəsənət Xadimi - FUAD ƏBDÜRRƏHMANOV.

11.05.2021

Azərbaycanın Xalq rəssamı, Əməkdar İncəsənət Xadimi FUAD ƏBDÜRRƏHMANOVun doğum günüdür.

Xatirələrdə qalanlar: Əhmədağa Muğanlı

10.05.2021

Tanınmış nasir, ssenarist, kino redaktoru, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Əhmədağa Muğanlının doğum günüdür.

Əfsanə - Arif Məlikov Möcüzəsi...

09.05.2021

Bu gün Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı və rəssamı, SSRİ Xalq artisti ARİF MƏLİKOVun xatirə günüdür.

Qoşulub bu karvana Mən də yol gedirəm... - SOLTAN HACIBƏYOV

08.05.2021

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət mükafatı laureatı, professor SOLTAN HACIBƏYOVUN doğum günüdür.

Azərbaycanın Xalq Rəssamı, Azərbaycan karikatura sənətinin banisi ƏZİM ƏZİMZADƏ

07.05.2021

Azərbaycanın Xalq Rəssamı, Azərbaycan karikatura sənətinin banisi, satirik qrafika və illüstrasiya ustası ƏZİM ƏZİMZADƏnin doğum günüdür.

Gülüş ustası ARİF QULİYEV

07.05.2021

Arif Quliyev sonsuz sevinc, gülüş idi...